AGC Systems Sp. z o.o. English

Szafy teleinformatyczne z zespołem automatyki doszczelniającej i systemem gaszenia Aparatami Gaśniczymi AGC Master® i AGC Slave®

KLIKNIJ, aby złożyć zapytanie ofertowe.

Firma AGC Systems opracowała nowatorski system doszczelniający szafy teleinformatyczne, który umożliwia uzyskanie właściwego stężenia środka gaśniczego przy zastosowaniu Aparatów Gaśniczych AGC Master® i AGC Slave®. Zastosowane szafy muszą mieć w tym przypadku szczelność IP40 lub większą.

Karta katalogowa
Główne elementy składowe automatycznego systemu gaszenia i doszczelnienia.
Rys 1. Główne elementy składowe automatycznego systemu gaszenia i doszczelnienia.

We wszystkich szafach teleinformatycznych, technicznych, elektrycznych etc. mamy najczęściej dwie płaszczyzny, które są potencjalnymi powierzchniami wprowadzającymi nieszczelność: w podłodze szafy znajduje się otwór, przez który jest zasysane zimne powietrze do chłodzenia szafy, natomiast w dachu szafy znajduje się panel wentylatora lub perforowana płyta zaślepiająca. W trakcie akcji gaśniczej środek gaśniczy z łatwością wydostanie się poprzez te otwory na zewnątrz szafy, w efekcie nie dojdzie do skutecznego gaszenia pożaru z uwagi na niedostateczną ilość środka (stężenie gaśnicze środka w kubaturze szafy będzie zbyt małe, aby ugasić pożar).
Nasza firma zastosowała dwie przepustnice wielopłaszczyznowe, które zamontowane na dachu i w podłodze szafy, w trakcie akacji gaśniczej zamkną się i doszczelnią obydwie płaszczyzny (rys. 1). Każda z przepustnic szczelnie dotyka do płaszczyzny daszku i podłogi, a po zamknięciu się piór przepustnicy szafa tworzy w całości szczelną kubaturę, w której pozostanie środek gaśniczy i przy właściwym stężeniu doprowadzi do ugaszenia pożaru. Ważna też jest szczelność szaf jako konstrukcji, otóż zastosowanie tego typu przepustnic będzie miało sens, o ile sama szafa będzie miała szczelność na poziomie IP40 lub większym.

Obydwie przepustnice są wyposażone w siłowniki elektryczne, których otwieranie i zamykanie jest sterowane przez Aparat Gaśniczy AGC Master®.

Przy normalnej pracy szafy pióra w obydwu przepustnicach są otwarte, aby zapewnić właściwy przepływ powietrza przez szafę, jednakże w momencie pojawienia się pożaru i zadziałania Aparatu Gaśniczego AGC Master® (obydwie czujki w aparacie zgłaszają pożar), urządzenie wysyła sygnał do siłowników z poleceniem zamknięcia piór przepustnicy. Zamknięcie piór odbywa się w ciągu 15 sekund. Po zakończeniu akcji gaśniczej i zresetowaniu systemu pióra w przepustnicach ponownie się otworzą, zapewniając na powrót przepływ powietrza przez szafę.

Wniosek
Doszczelnienie powierzchni daszku i podłogi za pomocą przepustnic oraz zastosowanie szafy o szczelności IP40 zapewnia w trakcie akcji gaśniczej, z wykorzystaniem Aparatu Gaśniczego AGC Master®, wystarczającą szczelność chronionej szafy, co w efekcie zapewni właściwe stężenie gaśnicze środka gaśniczego.

Należy pamiętać również o przepustach kablowych, które powinny być odpowiednio szczelne. Nie mogą one obniżyć szczelności szafy, jeżeli chcemy zachować szczelność szafy IP40. Kable można wprowadzać do szafy przez dach i podłogę. W tym celu należy zastosować szczelny gumowy przepust kablowy (rys. 2).

Szczelny gumowy przepust kablowy
Rys 2. Szczelny gumowy przepust kablowy (rozsuwane metalowe szczęki, wypełnienie gumowe).

W przypadku ochrony zespołu szaf, połączonych bokami, posiadających wspólną kubaturę, możliwe jest zastosowanie Aparatów Gaśniczych AGC Master® i AGC Slave® wraz z systemem doszczelniającym (rys. 3).

Zespół szaf objętych systemem gaszenia, wyposażonych w elementy doszczelniające.
Rys 3. Zespół szaf objętych systemem gaszenia, wyposażonych w elementy doszczelniające.
Galeria szaf teleinformatycznych z zespołem automatyki doszczelniającej i systemem gaszenia Aparatami Gaśniczymi