AGC Systems Sp. z o.o. English

Aparaty Gaśnicze AGC Master i AGC Slave

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ LUB ZŁOŻYĆ ZAPYTANIE OFERTOWE.

W nowoczesnych systemach teleinformatycznych bardzo ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo przeciwpożarowe w serwerowniach oraz pomieszczeniach technicznych. Obecne rozwiązania umożliwiają gaszenie objętościowe pomieszczeń.
AGC Systems Sp. z o.o. proponuje, oprócz gaszenia objętościowego pomieszczeń, również gaszenie lokalne szaf. We wszystkich przypadkach, gdzie nie ma możliwości zastosowania gaszenia objętościowego pomieszczeń, czy to ze względów technicznych, czy finansowych, gaszenie lokalne jest jedynym rozwiązaniem.


Opis urządzenia
Karta katalogowa

Aparat Gaśniczy AGC Master

Rys. 1. Widok Aparatu Gaśniczego AGC Master od frontu i z dołu.

Zadanie to jest realizowane przez specjalny panel umieszczany w górnej części szafy serwerowej 19" (lub innej szafy technicznej odpowiednio przystosowanej do tego typu urządzenia). Aparat Gaśniczy AGC Master (rys. 1) jest urządzeniem kompaktowym zawierającym dwa podsystemy: podsystem detekcji pożaru i sterowania gaszeniem oraz podsystem gaszenia. Podsystem detekcji pożaru i sterowania gaszeniem składa się z centrali wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem oraz optycznych czujek dymu. Podsystem gaszenia składa się z butli z gazem gaśniczym HFC236fa (FE-36) wyposażonej w elektrowyzwalacz, czujnika spadku ciśnienia w butli oraz manometru. Aparat Gaśniczy AGC Master stosuje się w celu ochrony standardowej szafy serwerowej 19".

Aparat Gaśniczy AGC Slave

Rys 2. Widok Aparatu Gaśniczego AGC Slave od frontu i z dołu.

Dla zespołu dwóch szaf serwerowych 19" połączonych bokami i tworzących jedną kubaturę stosuje się Aparat Gaśniczy AGC Master połączony z Aparatem Gaśniczym AGC Slave (rys. 2). Aparat Gaśniczy AGC Slave może funkcjonować tylko po podłączeniu do Aparatu Gaśniczego AGC Master i zawiera optyczne czujki dymu oraz butlę z gazem gaśniczym (FE-36).
Aparaty Gaśnicze AGC Master i AGC Slave przeznaczone są do automatycznej detekcji dymu i gaszenia pożarów w:
  • szafach teleinformatycznych
  • szafach telekomunikacyjnych
  • sterowniczych szafach elektrycznych
  • innych szafach technicznych wyposażonych w sprzęt elektroniczny i elektryczny

Urządzenie jest wykonane w formie panelu 19 cali o wysokości 3U, przeznaczonego do wbudowania jako najwyższy panel w szafie. Panel gaśniczy dzięki swej czułości jest w stanie w ciągu 10 sekund od wykrycia pożaru w szczelnej szafie uruchomić gaszenie. Aparat Gaśniczy stanowi w pełni samodzielne urządzenie. Zarówno montaż, jak i uruchomienie panelu gaśniczego są łatwe w realizacji.


Aparaty Gaśnicze AGC Master i AGC Slave wyposażone są w butle ze środkiem gaśniczym HFC 236fa, która jest w stanie ugasić pożar w szczelnej szafie do 3m3. W przypadku zespołu szaf połączonych bokami można użyć dodatkowych paneli typu Slave, zwiększając objętość gazu potrzebną do ugaszenia ognia w większej kubaturze.

Galeria Aparaty Gaśnicze AGC Master i AGC Slave